برندکده | The Rolex Cosmograph Daytona is a chronograph and ...

The Rolex Cosmograph Daytona is a chronograph and a chronometer at the same time. The two words are commonly mistaken. A chronograph is a watch featuring an add ...

22334
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1026 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات