برندکده | وحید جلیلوند ، در جشنواره فیلم ونیز لباسی از خانه ...

وحید جلیلوند ، در جشنواره فیلم ونیز لباسی از خانه مد راد برنده تندیس بهترین کارگردان بخش افق های ویژه جشنواره فیلم ونیز " #raadfashionhouse #vahidjal ...

23756
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1033 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات