برندکده | Pastel party. Which shade of #LipstickEnvy are you ...

Pastel party. Which shade of #LipstickEnvy are you reaching for today, #EsteeBeauties?

22233
برندکده | Pastel party. Which shade of #LipstickEnvy are you ...

دیگر فتومدهای استی لادر

Gift Mom three new shades to l
Red on red: our #LipstickEnvy
We’ve got a #mascara for every
Better than a bouquet: gift Mo
What’s in your #DoubleWear #fo
Flowers are a nice way to spru

تا کنون 19165 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات