مشاهده همه برندها

نمایندگان فروش

مجله مد

ثبت کسب و کار

11339

نکات مهم برای خرید ساعت

در این مقاله سعی کرده ایم شما را با انواع ساعتهای مچـی آشنـا کـرده و همچـنـین از اصـطلاحـات رایــج در رابــطـه با ساعتهای مچی آگاه سازیم.

در این مقاله سعی کرده ایم شما را با انواع ساعتهای مچـی آشنـا کـرده و همچـنـین از اصـطلاحـات رایــج در رابــطـه با ساعتهای مچی آگاه سازیم. عـمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه و منبع تغذیه آنها میباشد.

در زیر به این تقسیم بندی توجه کنید:

۱- MECHANICAL (مکانیکی): در این سـاعتـهـا از یــک چرخدنده توازن (رقاصک) برای اندازه گیری زمان و یک شاه فنر برای تولید نیرو استفاده میگردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند ساعت یکبار با دست کوک شوند. بـرخی از سـاعتهای مکانیکی از ۱۶۰ قطعه مجزا تشکیل گردیده است!

۲- AUTOMATIC (خودکار): این ساعتها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند اما خود کوک میباشند. آنها دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان میکند. سپس این نوسانات توسط چرخ دنده ها ی دیگر مبدل به حرکت دورانی شـده و بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر میگردد. نام دیگر آن خود-کوک(SELF-WINDING) میباشد.

۳- QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند.

۴- KINETIC QUARTZ (کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد شرکت سیکو(SEIKO) میباشد. ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعتها انرژی الکتریکی خود را از حرکات طبیعی مچ دست و بازو تامین می کنـند. سپس انرژی حاصل را درون یک خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا ۳ الی ۱۴ روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین کند.

۵- SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این ساعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد و تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، استفاده میکنند.

طرز کار کوارتز
کـوارتـز همان دی اکسید سیلیکون (SILICON DIOXIDE) می بـاشـد کـه خـاصیـت پـیـزو الکتریکی دارد. بدین مفهوم که در صورت خم شدن و یا اعمال فشار بـروی بلور کوارتز در سطح آن ایجاد بار الکتریکی و یا یک ولتاژ ضعیف می گـردد و بالـعکس یعنی هرگاه به آن ولتاژ ضعیفی داده شود در شـکـل آن تغـیـیر جـزئـی حـاصــل گردیده و یـا خـم میشـود. و هرگاه جریان الکتریکی بطور مداوم به آن داده شـود شــروع به ارتعاش می کند. سپـس ارتعـاشـات تـوسـط یـک آی سی به پـالـسهای الکتریکی تبدیل میگردند و ایـن پالسـهای الکتریـکی توسط یک موتور بسیار ریز تبدیل به انرژی مکانیکی شده و عقربکهای ساعت را به حرکت در می آورد.

کریستال(CRYSTAL)
همـان پـوشش محـافـظ شفاف که روی صفحه ساعت سوار میگردد بوده و از آنجایی که در معرض ضربه و صدمه دیدن میباشد، کریستال باید تا حد امکان سخت باشد.مواد نرم براحتی خش برداشته و می شکنند. کریـستال میـتواند از هر نوع مواد شفافی ساخته شده باشد. از پـلاستیک گرفته تا یاقوت مصنـوعـی کـه سـخت تـرین و گــران قیمت ترین کریستال موجود میباشد. در زیـر بـه کــریستالهای رایج و میزان سختی آنها اشاره شده است:

۱- پلاستیک: در برابر خراشیدگی مقاوم نمیباشد.
۲- مواد معدنی: همان شیشه سخت شده می باشد که تا حدی در برار خراشیدگی مقاوم است.
۳- یاقوت مصنوعی(سنتزی): شیشه معمولی را با یاقوت ساختگی پوشش داده و مقاوم میسازند.

۴- یاقوت: مـقاوم در برابر خش بوده و میزان سختی آن خیلی بالا میباشد.

مقاومت در برابر آب (WATER RESISTACE)
مـقیـاسی است کـه درجـه مـقـاومت ساعت را در برابر نفوذ رطوبت می سـنـجـد. واحـد سنجش ATM میباشد که برابر فشار ۱۰ متر آب است. در زیـر بـه ایـن درجـه بندی توجه کنید:

ATM       فوت        متر               کاربرد
—————————————————————————————–
۱          ۳۳        ۱۰      مقاوم در برابر آب در زیر دوش و یا پاشش آب بطور تصادفی
۳         ۱۰۰       ۳۰      مقاوم در برابر پاشش آب و فرو رفتن مختصر در آب اما برای

شنا کردن مناسب نیست
۵         ۱۶۵      ۵۰       مناسب برای شنا
۱۰         ۳۳۰      ۱۰۰     مناسب برای شنا و غواصی
۱۵        ۵۰۰      ۱۵۰     مناسب برای غواصی
۲۰         ۶۶۰      ۲۰۰     مناسب برای غواصی

توجه داشته باشید که عمقهای اشاره شده فرضا ۳۰ متر تنها در شرایط آزمایشگاهی و زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد بنابراین در شـرایـط واقـعی آنها قابل اطمینان نمیباشند به همین جهت ساعتهایی که درجه بندی ۳ داشته و تا ۳۰ متر را در شرایط آزمایشگاهی مقاومت میکنند برای شنا مناسب نیستند. همـچنـیـن تـوجه داشته باشید که از ساعتهای مقاوم در برابر آب حتی آنهایی که مقامتهای بالایی دارند در سونا و آب گرم استفاده نکنید زیرا آب داغ واشر درزگیر ساعت را تخریب میکند.

ساعت اتمی چیست؟
ساعت های مچی اتمی بر خلاف تصور با اتم کار نمی کـنـنـد بـلـکـه توسط سیگنالهای رادیویی که از دقیقترین ساعت جهان بصورت شبانه و خودکار دریافت می دارند، تـنظیم میگردند. دقیق ترین ساعت جهان CAESIUM نام داشته و در کلرادو آمریکا واقع میباشد. درصـد خطای آن ۱ ثانیه در ۱ میلیون سال است. امـواج رادیـویـی کـه تـوسـط ایـن مـرکـز ارسال میگردد تا شعاع ۱۸۶۴ مایل را تحت پوشش قرار میدهد.

واژه نامه ساعت های مچی

۱- ANALOG (آنالوگ): سـاعت با نمایشـگر آنـالــوگ کـه
دارای یک صفحه با عقربه های ساعت شمار-دقیقه شمار
و ثانیه شمار میباشد.

۲- ALARM (زنگ): زنگ اخبار از پیش تنظیم شده در ساعت.
۳- BRACELET=WATCHBAND=STRAP (بند ساعت): همان بند ساعت می باشد که جنس آن میتواند از فلز، چرم ، پارچه و یا پلاستیک باشد.
۴-BEZEL: بخش فوقـانـی سـاعـت کـه کریستال ساعت را احاطه کرده و آن را در جایش نگاه میدارد.
۵- BUILT-IN-ILLUMINATION: روشـنایی که در شب بـه دارنـده سـاعت این امکان را میدهد تا بتواند ساعت را بخواند. اغلب از مواد شب رنگ استفاده میگردد.
۶- CALENDER: تاریخ را نشان میدهد.
۷- CASE (قاب): جلد خارجی که قسمتهای متحرک ساعت را درون خود جای میدهد.۸- CROWN=PIN (تاج): دکـمـه دنـدانه داری که در سمت راست ساعت قرار گـرفـتـه و برای تنظیم و یا کوک ساعت مورد استفاده قرار میگیرد.
۹- CRYSTAL: پوشش محافظ شفافی که روی نمای ساعت سوار می گـردد و تــوسط BEZEL در جایش قرار میگیرد.
۱۰- CHRONOGRAPH=STOPWATCH (زمان نگار): ساعتـی کـه دارای دو سیـستم جداگانه برای نشان دادن زمان دارد. یـکی نشانگر زمان روز و دیگری فواصل زمانی کوتاه را اندازه گیری میکند.
۱۱-DIAL: صفحه مدرج ساعت که در ساعتهای آنالوگ اعداد نمایش داده میشوند.
۱۲-DIGITAL (دیجیتال): ساعت با نمایشگر دیجیتال که زمان را توسط نمایشگر LCD نمایش میدهد.
۱۳- DEPTH ALARM: این ویژگــی در ساعتهـای غواصی موجود می بـاشـد و هــرگــاه ساعت از عمق معینی فراتر برود زنگ اخطار آن بصدا در می آید.
۱۴- DEPTH METER (عمق سنج): این ویژگی نـیز در سـاعتـهـای مـخصـوص غواصی وجود داشته که با سنجش فشار آب عمق آب را تعیین میکند.
۱۵-GASKET (درز گیر): واشـر پلاستیکی کـه اجــزاء داخـلی سـاعـت را در بـرابـر گرد و غبار، رطوبت و آب عایق بندی میکند.
۱۶- GOLD PLATE(آب طلا): آب کاری ساعت توسط طلا میباشد.
۱۷- HAND: عقربه های ساعت میباشند.
۱۸- LCD: نمایشگر دیجیتالی که از یـک لایـه مـایـع کـه بـیـن یـک جفت کریستال شفاف احاطه گشته تشکیل میگردد.
۱۹-MOVEMENT: نوع نیروی محرکه ساعت را مشخص میکند.
۲۰- SHOCK RESISTANCE: مقاوم در برابر ضربه و سقوط.
۲۱- SKELETON: ساعتـی کـه کیـس شـفـاف داشـته و اجـزاء داخـلی آن از بـیـرون قابل مشاهده میباشد.
۲۲-STAINLES STEEL: فولاد ضد زنگ
۲۳- SOLAR TECH: ساعت کوارتزی که از انرژی نورانی استفاده میکند.
۲۴- TACHOMETER: سرعت سنج که در برخی از ساعتها موجود میباشد.
۲۵- TELEMETER: مسـافت سـنج میباشد که با اندازه گیری سرع صوت فاصله اجسام تا ساعت را محاسبه میکند.
۲۶- WATER RESISTANCE: مقاومت ساعت در برابر آب و رطوبت.
۲۷- COUNT DOWN TIMER: تـایـمری میباشد که نشان میدهد چه مدت زمان از پیش تعیین شده سپری شده است.
۲۸- LUGS: برآمدگیهای فوقانی و تحتانی ساعت که بند ساعت به آن متصل میگردد.
۲۹-ROTATING BEZEL: بزل قابل چرخش که در برخی از ساعتها موجود می بـاشــد و توسط آن میتوان زمان را اندازه گیری و یا عملیات ریاضی انجام داد.
۳۰- TANK WATCH: ساعت مستطیل شکل با و میله در اطراف آن.
۳۱- ALTIMETER: ارتفاع سنج.
۳۲-BAGUETTE: ساعت مستطیل شکل کشیده و باریک زنانه.
۳۳-CALIBER: مشخصات ابعاد و پیکربندی و سازنده ساعت را مشخص میکند.

برچسب های مرتبط

برندهای مرتبط با نوشته

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه

امیدواریم برایتان مفید بوده باشه و دیدگاه خودتان را برای ما بنویسید


جدیدترین های مجله مد

تا کنون 26939 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

ثبت اطلاعات

مشاهده همه برندها

نمایندگان فروش

مجله مد

ثبت کسب و کار