برندکده | MB&F LEGACY MACHINE 101 ساعت لاکژری برند Bovet ...

MB&F LEGACY MACHINE 101 ساعت لاکژری برند Bovet برند کشتی آرای واردکننده ساعت های bovet می باشد.

Cloud Zoom small image
  • اشراک به وسیله
#bovet #bovet1822 #pininfarina #design #swissmade #craftsmanship #ottantasei #tourbillon #tourbillion #bluewatches #watchmaking
Virtuoso VIII – mastering symmetry
<br>
<br>Vertical and horizontal symmetry are cardinal design rules. Bovet bends them on a regular basis and the latest result is Virtuoso VIII.
<br>
<br>Perfect symmetry doesn't make for perfect design. Bovet is a strong partisan of bending the rules of design. Virtuoso VIII pushes the envelope even further. Its typical Bovet case, with a bow and crown at 12 and a single lug at 6, is unmistakably asymmetrical. Even more so is the flying tourbillon at 6 o'clock a
“I live my life in widening circles that reach out across the world.” (Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God)
<br>
<br>Sometimes, we feel in need of those out-of-the-time moments, when we can slightly step out of everyday life. 
<br>The finishings of Virtuoso VIII are inspired by traditional techniques, crafted in the present and in way, imagining a splendid future. All chamfers are polished at a low angle, making them stand out. Bridges are adorned with a modern take on
Récital 20 Asterium – finishings under a microscope 
<br>It is fascinating how apparently opposite concepts can meet into a Bovet timepiece
Behind Rising Star's exceptional functionality lies an exclusive, in-house caliber made inside the Dimier manufacture, Bovet's fully integrated workshops.
MB&F LEGACY MACHINE 101
<br>ساعت های دست ساز برند bovet
MB&F LEGACY MACHINE 101
<br>ساعت های جدید برند bovet
<br>
MB&F LEGACY MACHINE 101
<br>ساعت لاکژری برند Bovet
<br>برند کشتی آرای واردکننده ساعت های bovet می باشد.
<br>