برندکده | انگشتر

انگشتر

Cloud Zoom small image
  • اشراک به وسیله
نیم ست.
<br>وزن گردنبند: 4.500 g.  قیمت: 780.000 T.
<br>وزن گوشواره: 6 g. قیمت: 1.080.000 T.
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>@_us_photography_
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید.
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>** وزن و قیمت بصورت حدودی ارائه می گردد.**
<br>#ساعتچی#گالری_طلای_ساعتچی #طلا #۱۸عیار #سفارش_اینترنتی #ارسال_به_تمام_نقاط_ایران #دستبند #گردنبند #انگشتر #اویزساعت
گردنبند.
<br>وزن گردنبند: 6 g.  قیمت: 1.000.000 T.
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>@_us_photography_
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید.
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>** وزن و قیمت بصورت حدودی ارائه می گردد.**
<br>#ساعتچی#گالری_طلای_ساعتچی #طلا #۱۸عیار #سفارش_اینترنتی #ارسال_به_تمام_نقاط_ایران #دستبند #گردنبند #انگشتر #اویزساعت
نیم ست لیزری.
<br>وزن گردنبند : 5.000 g. قیمت: 760.000 T.
<br> وزن گوشواره : 5.000 g. قیمت : 760.000 T.
<br>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>عکاس: سوگل زمانی. @_us_photography_
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید.
<br>** وزن و قیمت بصورت حدودی ارائه می گردد.**
<br>#ساعتچی#گالری_طلای_ساعتچی #طلا #۱۸عیار #سفارش_اینترنتی #ارسال_به_تمام_نقاط_ایران #دستبند #گردنبند #انگشتر #او
انگشتر.
<br>وزن : 7.200 g. قیمت: 1.095.000 T.
<br>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<br>عکاس: سوگل زمانی. @_us_photography_
<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق دایرکت با ما در ارتباط باشید.
<br>وزن و قیمت بصورت حدودی ارائه می گردد.
<br>#ساعتچی#گالری_طلای_ساعتچی #طلا #۱۸عیار #سفارش_اینترنتی #ارسال_به_تمام_نقاط_ایران #دستبند #گردنبند #انگشتر #اویزساعت
انگشتر.
<br>وزن : 11.600 g. قیمت: 1.965.000
دستبند دو طرفه گل.
<br>وزن : 6.300 g. قیمت: 960.000 T.
<br>
دستبند.
<br>وزن :6.000 g. قیمت: 1.165.000 T.
انگشتر.
<br>وزن : 6.000 g. قیمت: 1.000.000 T.
انگشتر
انگشتر
انگشتر
انگشتر