برندکده | 🌵چرم کاکتوس🌵 شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه ...

🌵چرم کاکتوس🌵 شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟ 👠صندل چرم کد ۵۱۳ (سری جدید با بند دور مچ عرضه شده) قیمت : ۱۴۵.۰۰۰ تومان رنگ ب ...

Cloud Zoom small image
  • اشراک به وسیله
👠چرم کاکتوس👠
<br>به این مدل چرم کاکتوس از ۱۰ امتیاز چه نمره ای میدید؟؟؟
<br>کیف تمام چرم گاوی مدل پارادایس قیمت: ۲۶۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگبندی:یشمی سماقی-عسلی سماقی- سماقی تک-مشکی تک-زرشکی سماقی-مشکی سماقی-سرمه ای سماقی
<br>برای سفارش به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در برنامه تلگرام سفارش بدید .
<br>🏢شماره های تماس جهت خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش محصولات چرم کاکتوس
<br>021-65 55 95 00
<br>0912 075 75 33
<br>0912 075 75 66
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>کفش چرم کد ۹۰۱ قیمت: ۱۸۰.۰۰۰ تومان
<br>پاشنه ۱۰سانت
<br>کفش چرم کد ۷۰۷
<br>با کفی چرم طبیعی
<br>قیمت : ۱۵۵۰۰۰ تومان
<br>سایز بندی : ۳۶ تا ۴۱
<br>رنگ بندی :مشکی سماقی-یشمی سماقی
<br>کیف تمام چرم گاوی مدل سومیا: ۲۷۰.۰۰۰ تومان 
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>شماره های تماس جهت خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵۰۰
<br>۰۹۱۲۰ ۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲۰ ۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#چرم_طبیعی #کفش #صندل #چرم_کاکتوس #کفش_چرم #صندل_چرم #ایران #Shoes #Bag #leather #leathershoes #womenshoes
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد ۵۲۰ قیمت : ۱۳۵.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی تک ، زرشکی سماقی ، یشمی سماقی، عسلی سماقی
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم #صندل #صندل_چرم
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد 515 قیمت : ۱۵۵.۰۰۰ تومان
<br>پاشنه ۵ سانت
<br>رنگ بندی : مشکی ، زرشکی ، سرمه ای ، یشمی ، عسلی
<br>کیف تمام چرم مدل لاوین قیمت : ۲۸۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی: زرشکی سماقی-یشمی سماقی-عسلی سماقی-مشکی سماقی-مشکی تک رنگ -سماقی تک رنگ
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#sandal
<br>#sandalLeather
<br>#leather
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم #صندل #صندل_چرم
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد ۵۱۴ قیمت : ۱۵۵.۰۰۰ تومان
<br>پاشنه ۵ سانت
<br>رنگ بندی : مشکی ، زرشکی ، سرمه ای ، یشمی
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#sandal
<br>#sandalLeather
<br>#leather
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم #صندل #صندل_چرم
👠چرم کاکتوس👠
<br>از ۱۰ نمره چه امتیازی به این مدل میدید ؟
<br>کفش چرم کد ۳۰۱ قیمت: ۱۵۵.۰۰۰ تومان
<br>سایزبندی: ۳۶ تا ۴۱
<br>پاشنه ۵ سانت
<br>رنگبندی: مشکی تک رنگ - سماقی تک رنگ-زرشکی سماقی-مشکی سماقی
<br>برای سفارش به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در برنامه تلگرام پیغام بدید.
<br>☎شماره های تماس جهت خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش محصولات چرم کاکتوس :
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#leathershoes
<br>#handmade
<br>#leather
<br>#shoes
<br>#Iran
<br>#کفش #چرم #چرم_کاکتوس #ایران #کفش_چرم #کیف_چرم #کیف
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد 120
<br>(با رویه و کفی چرم طبیعی)
<br>قیمت : ۱۲۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : سماقی، مشکی ،سرمه ای ، زرشکی ، عسلی ،یشمی
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>شماره های تماس جهت خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵۰۰
<br>۰۹۱۲۰ ۷۵۷۵۳۳
<br>۰۹۱۲۰ ۷۵۷۵۶۶
<br>
<br>#صندل
<br>#shoes
<br>#leather
<br>#cactusleather
<br>#leathershoes
<br>#sandal
<br>#چرم
<br>#کفش_چرم
<br>#کیف_چرم
<br>#چرم_طبیعی
<br>#ایران
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>کفش چرم کد ۱۱۰ قیمت : ۱۳۵.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی تک، مشکی سماقی ، زرشکی سماقی ، یشمی سماقی ، عسلی سماقی
<br>کیف تمام چرم کد E1
<br>قیمت : ۲۱۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی سماقی ، زرشکی سماقی ، عسلی سماقی ، مشکی تک، یشمی سماقی،سماقی تک رنگ
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم #ایران
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد ۱۱۸ قیمت : ۱۲۵.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی ، زرشکی ، سماقی ، عسلی
<br>کیف تمام چرم کد P1
<br>قیمت : 190.000 تومان
<br>رنگ بندی : مشکی سماقی ، زرشکی سماقی ، عسلی سماقی ، مشکی تک، یشمی سماقی،سماقی تک رنگ
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم
✔چرم کاکتوس✔
<br>شما به طراحی این مدل از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>کفش چرم کد ۵۱۳ قیمت : ۱۴۵۰۰۰ تومان
<br>رنگبندی:سرمه ای سماقی-مشکی سماقی-عسلی سماقی-زرشکی سماقی
<br>پاشنه ۵ سانت
<br>کیف تمام چرم مدل E1 قیمت : ۲۱۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی: مشکی تک رنگ-زرشکی سماقی-یشمی سماقی-زرشکی سماقی-مشکی سماقی-سماقی تک رنگ-سرمه ای سماقی
<br>برای خرید آنلاین سفارشتون تو تلگرام خط ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ بفرمایید.
<br>اخذ نمایندگی فروش و یا خرید عمده :
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد ۵۲۰ قیمت : ۱۳۵.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی تک ، زرشکی سماقی ، یشمی سماقی، عسلی سماقی
<br>کیف تمام چرم کد P2
<br>قیمت : ۱۹۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی سماقی ، زرشکی سماقی ، عسلی سماقی ، مشکی تک، یشمی سماقی،سماقی تک رنگ
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم #صندل #صندل_چرم
🌵چرم کاکتوس🌵
<br>شما به این طراحی از ۱۰ نمره چه امتیازی میدهید؟
<br>صندل چرم کد ۱۱۸ قیمت : ۱۲۵.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی ، زرشکی ، سماقی ، عسلی
<br>کیف تمام چرم کد E1
<br>قیمت : ۲۱۰.۰۰۰ تومان
<br>رنگ بندی : مشکی سماقی ، زرشکی سماقی ، عسلی سماقی ، مشکی تک، یشمی سماقی،سماقی تک رنگ
<br>برای سفارش آنلاین به شماره ۰۹۳۵۵۹۱۱۳۵۹ در تلگرام پیام بدید.
<br>خرید عمده و اخذ نمایندگی فروش:
<br>۰۲۱-۶۵ ۵۵ ۹۵ ۰۰
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۳۳
<br>۰۹۱۲ ۰۷۵ ۷۵ ۶۶
<br>#CactusLeather
<br>#luxuryshoes
<br>#Iran
<br>#shoes
<br>#leathershoes
<br>#کفش #کیف #چرم_کاکتوس #چرم #کفش_چرم #کیف_چرم